Bahove Cvetne esencije

biljne esencije

Sve što treba da znamo o Bahovim Cvetnim esencijama

Kada je Edvard Bah pre skoro celog veka došao do zaključka da pacijenti sa sličnim crtama ličnosti, načinima emocionalnog reagovanja i raspoloženjima imaju sklonost ka obolevanju od sličnih bolesti, a uporedo posmatrajući biljke i diveći se njihovom mehanizmu da se prilagode različitim stanjima i okolnostima koje okruženje nameće, patentirao je 38 cvetnih esencija za 38 emotivnih i mentalnih stanja.

Unutrašnje JA

Upoznavanje sa samim sobom

Bah je došao do zaključka da fizičke bolesti nastaju kao posledica načina življenja koje nije u skladu sa pravim, unutrašnjim JA. Taj nesklad između autentičnog unutrašnjeg jedinstvenog bića i onoga kako se osoba prikazuje neminovno dovodi do nezadovoljstva, patnje, unutrašnjeg konflikta, a na kraju i do fizičkih simptoma i bolesti.

cvetnih esencija

cvetnih esencija

Rescue Remedy - Lek Prve pomoći

39. Rescue Remedy – Lek Prve Pomoći

 

Najpoznatiji iz kolekcije cvetnih preparata – Rescue Remedy namenjen je za situacije akutnog stresa i šoka. Lek prve pomoći dobija se kombinacijom 5 cvetnih esencija od kojih svaki pokriva po jedan elemenat mentalnog stanja. On pruža dragocenu prvu pomoć u hitnim slučajevima. Standardna doza leka je konzumiranje 4 kapi najmanje 4 puta dnevno. 

Cvetne esencije

Zato cvetne esencije nose energetske zapise biljaka u sebi i na lagan način balansiraju naše misli, emocije i telo, a zatim nas dovode u balans sa sopstvenim bićem. One deluju po principu otkrivanja uzroka neuravnoteženosti i harmonizuju emocionalnu neravnotežu koja je zaslužna za nastanak različitih bolesti.
Sve dok su emocije potisnute mi se osećamo nemirno, zabrinuto, umorno, ogorčeno i potišteno. Kada ih esencije, međutim, poguraju na površinu, one nas nakratko uzdrmaju jer nam esencije na vrlo suptilan način pružaju mogućnost uvida, osvešćivanja, proširuju ugao gledanja, povezuju nas sa nečim višim od naše ličnosti i pomeraju od vlastitog ega.

Ključni cilj cvetnih esencija jeste da nam ukažu na sve naše blokade na psihičkom i emotivnom nivou, koje se neretko manifestuju i fizički, a zatim nam nakon tog jasnog uvida pomognu da se ponovo povežemo sa univerzumom i svojim višim JA.