Planetarne esencije

svet planeta

Sve što treba da znamo o planetarnim esencijama

Kada pričamo o našoj unutrašnjoj prirodi i povezivanju i radu na nesvesnim osobinama, planetarne esencije su direktno odgovorne za uspostavljanje prvog stepena našeg životnog balansa.
Svaka od 10 planeta ima svoju primarnu planetarnu esenciju koja predstavlja model ispravnog funkcionisanja date planete. Efekat planetarnih esencija ogleda se u sposobnosti da osoba prihvati mesto na kom se nalazi da bi mogla da pretvori svoje osobine na osnovu odlika koje nosi svaka planeta sa sobom.

Osoba koja želi da odbaci određene stvari ili ima želju za različitim tipovima čišćenja kao normalnu fazu balansiranja planete treba da prođe kroz ovakav proces.

Postoje tri faze rada sa jednim energetskim centrom:

N

Prva faza

Podrazumeva proces oslobađanja, čišćenja i otvaranja energetskog centra

N

Treća faza

Ona u kojoj balans planete postaje stabilno stanje, što osobi omogućava da otkrije nove mogućnosti na datom planu

N

Druga faza

Povezana  je sa uravnoteženošću i pravilnim funkcionisanjem energetskog centra

Zaključak

planetarne esencije budućnosti

Planetarna esencija svakako daje model ispravnog funkcionisanja određenog energetskog centra,
odnosno predstavlja pokazatelje kako je konkretna planeta postavljena i na
koji način ona treba da funkcioniše.