Životinjske esencije

svet životinja

Duhovni životinjski vodiči pomažu da otkrijemo sopstveni jedinstveni kod na Zemlji i radeći sa njima mi radimo na otkrivanju sopstvene adrese koja nas povezuje sa planetom.

Jang nivo

Dok biljne esencije deluju na unutrašnjem – jin nivou, životinjske esencije rade na jang nivou koji omogućava spoljašnji nivo razvoja određene osobine. Zapravo, on daje kvalitete koji pripadaju datoj planeti, a koje osoba nikada nije prepoznala. One su aktivni deo prirode u nama koji želi da se izrazi različitim akcijama i stvaranjem.

Čovek i kosmos

Naša snaga i energija mogu do svog punog izražaja doći tek kada se ta veza ostvari jer zatim posledično bivamo povezani i sa kosmosom. Ove esencije deluju na nivou aktiviranja izraza date simbolike koju neka planeta i planetarni aspekt nosi, dok cvetne omogućuju balans unutrašnjeg stanja sadržanog u prirodi planete.

Šta predstavljaju životinjske esencije?

Životinjske esencije predstavljaju vibratorne esencije duhova različitih divljih životinja i u njima nema nikakvih životinjskih supstanci. One su dobijene ceremonijalnim procesom invokacije duha životinje koji biva sadržan u vidu date esencije, a njihov kreator i jedini proizvođač u svetu je Danijel Mapel iz Virdžinije, SAD.

Suština životinjskih esencija

Njihov cilj i suština jeste da nam pomognu da brže osvestimo situacije, ljude i događaje koji nas uznemiruju, sputavaju ili pak podržavaju da se povežemo sa svojom energijom, bićem i suštinom postojanja.